منبع: شفق
تا سال 2004، عده اندکی نام NEAها یا سیارک های نزدیک زمین را شنیده بودند. برای دوره ای، زمین را تهدیدی فراگرفته بود؛ مدل سازی ها برای عمق فاجعه و میزان مرگ و میرها صورت می پذیرفت و بسیاری به دنبال راه هایی بودند که می توانست از پس این حادثه سهمگین، امید را به زمینیان بازگرداند ... اما بررسی های دقیق تر ناسا نشان داد که زمین تا مدت ها از آپوفیس در امان است. 

 حرکت سیارک آپوفیس در زمینه ستارگان که با دایره مشخص شده است

منبع: شفق
تا سال 2004، عده اندکی نام NEAها یا سیارک های نزدیک زمین را شنیده بودند. برای دوره ای، زمین را تهدیدی فراگرفته بود؛ مدل سازی ها برای عمق فاجعه و میزان مرگ و میرها صورت می پذیرفت و بسیاری به دنبال راه هایی بودند که می توانست از پس این حادثه سهمگین، امید را به زمینیان بازگرداند ... اما بررسی های دقیق تر ناسا نشان داد که زمین تا مدت ها از آپوفیس در امان است. 

 حرکت سیارک آپوفیس در زمینه ستارگان که با دایره مشخص شده است

منبع: آسمان کابل
زمین بطور دائم و بدون تغییر از میان ذرات شهاب سنگ ها عبور میکند و هر خیره شونده به آسمان یا منجم میتواند یک یا دو ستاره دنباله دار را در شب ببیند. یک بررسی هفت ساله توسط اخترشناسان دانشگاه آنتاریوی شرقی به تعداد 117 باران شهابی جدید را کشف نمودند که 62 عدد آن قبلأ گزارش نشده بود. البته بدین معنی نیست که شهاب های جدیدی وجود دارد که میتوان با دیدن آنها این روز ها لذت برد، بلکه مسیر یا راه ذرات آسمانی قبلأ کشف شده و این کار به پژوهشگران اجازه میدهد تا مدار آنها را بدور خورشید مشخص سازند و ذرات همدم یا هم راه آنها را نیز کشف کنند. بعد از این مرحله مهترین کار، نام گذاری باران های شهابی است. در حال حاضر 64 باران شهابی شناخته و نامگذاری شده وجود دارد و بیش از 300 باران شهابی دیگر وجود دارد که باید توسط اتحادیه بین المللی اخترشناسی نامگذاری و معتبر شناخته شوند.
همانطور که واضح است شهابهای تلسکوپی به شهابهای گفته می شود که از درون دوربین یا تلسکوپ دیده می شوند. یعنی بدون در نظر گرفتن این نکته که ممکن است برخی از آنها آنقدر درخشان باشند که حتی با چشم غیر مسلح نیز به راحتی دیده می شوند . اما اکثر آنها خرده شهاب واره هایی هستند که جرمشان بین ۱۰-۴-۱۰-۱۰ کیلوگرم است . ازآنجا که تعداد این گونه ذرات در نهرهای شهابی فراوان است هنگام ورود به جو زمین، کپه ای از آنها وارد جو می شوند و از درون تلسکوپ یا دوربین تنها کسر اندکی از آنها دیده خواهد شد. راصد ماهری که از درون تلسکوپ یا دوربین مناسب نظاره گر است بین ۶ تا ۸ شهاب پراکنده درساعت خواهد دید که این تعداد تنها اندکی کمتر از مقدرا انتظاری دیده شده برای راصد مرئی خواهد بود.
وقتي ذرات گرد وغباري كه در فضاي بين سيارات قرار دارند وارد جو زمين مي شوند در اثر سرعت بالا و اصطكاك شديد به وجود آمده مي سوزند و به صورت شهاب ديده مي شوند. در آسماني صاف و تاريك ممكن است در هر ساعت چند  شهاب مشاهده كنيد كه در نقاط مختلف آسمان ظاهر و به سرعت محو مي شوند. اما در شبهاي خاصي از سال تعداد شهابها به يكباره زياد مي شود كه به اين پديده «بارش شهابي»  گفته مي شود. بارش هاي شهابي در اثر ورود توده اي از ذرات به جو زمين به وجود مي آيند. اين ذرات با سرعت هاي زياد(چند ده كيلومتر در ثانيه) و تقريبا" به طور موازي وارد جو مي شوند. در نتيجه از ديد ناظر زميني به نظر مي آيد كه همه شهابها از يك نقطه آسمان خارج مي شوند كه به اين نقطه كانون بارش گفته مي شود. كانون بارش در هر صورت فلكي باشد، بارش شهابي به نام آن خوانده مي شود.

کانون نجوم زاوش در یک نگاه

  باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

دبیر کانون نجوم زاوش

علیرضا ولیاری

فعالیت های کانون

از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

علیرضا  ولی یاری

yon.ir/zavosh