سفر به ماه (5)

حتي يك تفاله اي از كيسه ي زباله ي زمين مانند آدولف هيتلر هم مي دانست كه چگونه توده هاي مردم را با مهارت اداره كند و گول بزند پس شما به واقع فكر مي كنيد كه آمريكا انسان را بر روي ماه فرود آورده است؟ خوب، دوباره فكر كنيد. ادامه مطلب...

در این کلیپ کشیشی به نزد آرمسترانگ می رود و از او می خواهد که دست خود را بر روی انجیل گذارده و قسم بخورد که بر روی ماه راه رفته است. ادامه ماجرا را ببینید … ادامه مطلب...

به نظرتان این ایراد به گلگیر مشکل ساز می تواند پروژه چند میلیاردی سفر به ماه را باطل کند و دروغ آن را آشکار؟ ادامه مطلب...

به عکس های پرچم در این مطلب دقت کنید. بعضی معتقدند که این فقط یک ویرایش ناشیانه عکس هست نظر شما چیست؟ آیا سفر به ماه واقعیت دارد؟ ادامه مطلب...

سفر به ماه دروغ یا واقعیت؟

این تیتر سایتی است که مطالب و عکس های منتشر شده مربوط به سفرهای آپولو را جمع آوری کرده است. همانطور که احتمالا قبلا هم شنیده اید در مورد سفر به ماه صحبت های تایید و رد بسیاری حتی در خود کشور آمریکا بوده و هنوز هم ادامه دارد. بطوریکه بسیاری اعتقاد دارند این سفر اصلا انجام نشده و فقط در استودیوهای فیلمبرداری مونتاژ شده است.

سایتی که در این قسمت به آن اشاره شده توانسته بسیاری از این عکس ها را با توضیح فارسی در یک جا جمع آوری نماید که به این ترتیب بسیاری از فارسی زبانان می توانند با چند و چون این بحث ها بیشتر آشنا شوند.

قبول یا رد این مساله به عهده خود شما و ما آن را نه تایید و نه رد می کنیم

برای رفتن سایت سفر به ماه دروغ یا حقیقت کلیک کنید

در اینجا برای نمونه به یکی از مطالب این سایت اشاره میکنیم

تعداد عکس های هر ماموریت:

Apollo 11……….. 121
Apollo 12……….. 504
Apollo 14……….. 374
Apollo 15……….1021
Apollo 16……….1765
Apollo 17……….1986

زمان هر ماموریت:

Apollo 11……..1 EVA …..2 hours, 31 minutes……151 minutes
Apollo 12……..2 EVAs…..7 hours, 50 minutes……470 minutes
Apollo 14……..2 EVAs…..9 hours, 25 minutes……565 minutes
Apollo 15……..3 EVAs…18 hours, 30 minutes….1110 minutes
Apollo 16……..3 EVAs…20 hours, 14 minutes….1214 minutes
Apollo 17……..3 EVAs…22 hours, 04 minutes….1324 minutes

کل زمان ماموریت های تخیلی آپولو، 4834 دقیقه

کل عکس های گرفته شده 5771 عکس، یعنی هر 50 ثانیه یک عکس

حالا نگاهی می کنیم به ماموریت های دیگر انجام شده در سفرهای تخیلی آپولو! که زمان انجام آنها باید از این زمان کسر شود.

Apollo 11

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی

برقراری تماس با زمین (و البته مکالمه با پرزیدنت نیکسون)

باز و استقرار بسته های آزمایش های متعدد

جمع آوری حدودا” 21 کلیو و 600 گرم نمونه سنگ

زمان طی شده برای طی مسیرهای طولانی در ماه

بازگشت به LEM

Apollo 12

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی (و البته در این ماموریت زمان صرف شده برای تعمیر دوربین تلوزیونی معیوب)

برقراری تماس با زمین

باز و استقرار بسته های آزمایش های متعدد

پیاده روی به مکان های مختلف

بازرسی 3 نقشه بردار اتومات و Retrieve کردن آنها

جمع آوری حدودا” 34 کیلو و 300 گرم نمونه سنگ

بازگشت به LEM

Apollo 14

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی

برقراری تماس با زمین

باز و استقرار بسته های آزمایش های متعدد

باز کردن وسیله مخصوص جمع آوری سنگ

http://waiting.ir/armstrong/wp-content/uploads/AS14-68-9404HR.jpg

پیاده روی به مکان های مختلف

جمع آوری حدودا” 42 کیلو و 800 گرم نمونه سنگ

بازگشت به LEM

Apollo 15

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی

برقراری تماس با زمین

باز،مونتاژ،تجهیز و تست LRV الکتریکی و چهار چرخ و رانندگی حدود 27 کیلومتر با این وسیله

باز و استقرار بسته های آزمایش های متعدد

جمع آوری 76 کیلو و 600 گرم نمونه سنگ

بازگشت به ماهنورد و بازگشت به LEM با سرعت تنها 12.8 کیلومتر بر ساعت

Apollo 16

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی

برقراری تماس با زمین

باز،مونتاژ،تجهیز و تست LRV الکتریکی و چهار چرخ و رانندگی بیش از 25 کیلومتر با این وسیله

باز و استقرار بسته های آزمایش های متعدد (وسیله های بیشتر نسبت به ماموریتهای قبل از جمله دوربین های ماوراء بنفش جدید علمی، راه اندازی دوربین UV )

جمع آوری بیش از 94 کیلوگرم نمونه سنگ

بازگشت به ماهنورد و بازگشت به LEM با سرعت تنها 12.8 کیلومتر بر ساعت

Apollo 17

بازرسی LEM جهت گزارش وضعیت و آسیب های احتمالی

نصب پرچم

باز کردن و استقرار و فعال کردن تجهیزات رادیویی و تلوزیونی

برقراری تماس با زمین

باز،مونتاژ،تجهیز و تست LRV الکتریکی و چهار چرخ و رانندگی بیش از 49 کیلومتر با این وسیله

باز کردن و استقرار بسته های آزمایش های متعدد

جمع آوری بیش از 110 کیلوگرم نمونه سنگ

بازگشت به ماهنورد و بازگشت به LEM با سرعت تنها 12.8 کیلومتر بر ساعت

……….

و البته بسیاری کارهای انجام شده دیگر در این ماموریت ها که در آرشیو ناسا ثبت شده و در این لیست نیامده است.

حالا با توجه به دوربینی که مثلا” فضانوردها در اختیار داشتند،

(که البته خود این دوربین هم به تنهایی اثبات کننده جعلی بودن تمامی عکس های آرشیو ناسا میباشد)

با توجه به زمان انجام هر قسمت از ماموریت،زمان مورد نیاز برای گرفتن این تعداد عکس در هر ماموریت به شرح زیر است:


آپولو 11 تفریق 2 ساعت (120 دقیقه)، مانده 031 دقیقه برای عکس گرفتن
آپولو 12 تفریق 4 ساعت (240 دقیقه) 230 دقیقه برای
عکس گرفتن
آپولو 14 … تفریق 3 ساعت (180 دقیقه)، 385 دقیقه برای عکس گرفتن
آپولو 15 … تفریق 6 ساعت (360 دقیقه)، 750 عدد دقیقه برای عکس گرفتن
آپولو 16 … تفریق 6 ساعت (360 دقیقه)، 854 دقیقه برای عکس گرفتن
آپولو 17 تفریق 8 ساعت (480 دقیقه)، 844 دقیقه برای عکس گرفتن

بنابر این

آپولو 11 ….. 121 عکس در 031 دقیقه …….. 3.90 عکس در هر دقیقه
آپولو 12 ….. 504 عکس در 230 دقیقه …….. 2.19 عکس در هر دقیقه
آپولو 14 ….. 374 عکس در 385 دقیقه …….. 0.97 عکس در هر دقیقه
آپولو 15 … 1021 عکس در 750 دقیقه …….. 1.36 عکس در هر دقیقه
آپولو 16 … 1765 عکس در 854 دقیقه ……. 2.06 عکس در هر دقیقه
آپولو 17 … 1986 عکس در 844 دقیقه ……. 2.35 عکس در هر دقیقه

یا به عبارت ساده تر:

آپولو 11 …….. در هر 15 ثانیه یک عکس
آپولو 12 …….. در هر 27 ثانیه یک عکس
آپولو 14 …….. یک عکس در هر 62 ثانیه
آپولو 15 …….. در هر 44 ثانیه یک عکس
آپولو 16 …….. در هر 29 ثانیه یک عکس
آپولو 17 …….. در هر 26 ثانیه یک عکس

اکثر عکس ها در مکان های مختلف گرفته شده اند،که مطمئنا” هر عکس نیاز به طی مسیر و صرف زمان داشته است.

تمامی عکس ها بدون viewfinder گرفته شده اند،با استفاده از تنضیمات دستی دوربین،لباسهای فضایی بر تن و دستکش های زمخت و سفت در دست!

به طور یقین تعداد بسیار زیادی عکس در یک چهارچوب زمانی غیر ممکن گرفته شده اند!

سوال این است:

پس چرا این تعداد عکس وجود دارد؟!

 

منبع: (ترجمه بخشی از این صفحه)

منبع این مطلب

ادامه مطلب...

کانون نجوم زاوش در یک نگاه

  باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

دبیر کانون نجوم زاوش

علیرضا ولیاری

فعالیت های کانون

از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

علیرضا  ولی یاری

yon.ir/zavosh