صورت فلكي دب اكبر(DIPPER): (خرس بزرگ دم دار در آسمان شب)

در اساطير: درافسانه هاي يوناني قديم اين خرس بزرگ حوري بوده بنام كاليستو(نام يكي از اقمار مشتري) كه زئوس خداي خدايان آن را ميفريبد و آن را در آسمان شبيه يك خرس در بين ستارگان قرار ميدهد.در افسانه ديگر يوناني دب اكبر و دب اصغر هر دو حورياني بنامهاي آدراستيا و آيو(نام يكي از اقمار مشتري) بوده اند كه زئوس را در كودكي ربوده اند.در افسانه ديگري آمده كه دب اصغر (خرس كوچك) فرزند كاليستو و زئوس(نام ديگر سياره مشتري) بنام اركاس بوده است.

 صورت فلكي جوزا  از  صور منطقه البروج است و خورشيد ظاهرا خرداد ماه بايد در اين صورت فلكي باشد! چون سومين منطقة، منطقه البروج مختص به جوزاست اما ما آنرا نيمه شب زمستانها ميبينيم وماه اسفند، ماه خوبي براي رصد آنست.قرار گرفتن اين صورت فلكي در صفحه منظومه شمسي (منطقه البروج) باعث ميشود در مسير سيارات وماه قرار گيرد و پديده هاي جالبي اتفاق بيافتد.همچنان كه در عكس سياره زحل ديده ميشود. (چندي پيش مريخ ميهمان اين صورت فلكي بود) .
نامهاي ديگر اين صورت فلكي چنين است :
 
دو پيكر-  تواَمان- دوقلو-  Gemini_ The Twins

بي شك جبار زيبا ترين و با شكوه ترين صورت فلكي آسمان زمستان است. شكل ساده آن با چهار ستاره در كناره و سه ستاره در مركز به راحتي قابل تشخيص است.

سه ستاره مركزي با قرار گرفتن در كنارهم خطي فرضي در آسمان به وجود آورده و چهار ستاره كناره آنها را احاطه كرده اند.

هيچ صورت فلكي ديگري در آسمان به اندازه جبار ستاره نوراني ندارد.

مقايسه دو ستاره پر نور اين صورت فلكي يعني ابط الجوزاو رجل الجبارنيز در نوع خود جالب توجه است.

آندرومدا (امراه المسلسله)

امراه المسلسله ، دختر ذات الكرسي ، به عنوان قرباني براي هيولاي دريايي كه بندر حبشه را خراب مي كرد ، به زنجير كشيده شد. برساوش موقعي كه با سر مدوسا بر مي گشت او را از بندر رهانيد.

دجاجه يا قو را به سبب شكلش صليب شمالي نيز ناميده اند. ردف ، روشن ترين ستاره دجاجه نوك صليب واقع است كه باعث مي شود اين صورت فلكي نسبت به ديگر صور راحت تر شناخته شود. اين صورت فلكي كاملاً در راه شيري واقع است.

عوا يا گاوچران را مي توان به راحتي توسط ستارة سماك رامح كه ستارة اصلي در صورت فلكي بادبادكي شكل است تشخيص داد. مفهوم عوا شخم زن يا طبق بعضي اسناد گاوران است. يونانيان آنرا خرس ران ناميدند كه از شكل صورت فلكي اينطور استنباط مي شود كه خرس بزرگ در اطراف قطب شمال سماوي مي راند.

شلياق يا چنگ رومي را مي توان به سبب حضور ستارة درخشان نسر واقع به راحتي تشخيص داد. بنابر افسانه ها ، شلياق معرف چنگ سحرآميزي است كه آپولو يا مركوري به ارفيوس داد. بعد از مرگ ارفيوس ژوپيتر چنگ سحرآميز را به آسمان رها كرد.

  کانون نجوم زاوش در یک نگاه

    باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

  دبیر کانون نجوم زاوش

  علیرضا ولیاری

  فعالیت های کانون

  از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

  علیرضا  ولی یاری

  yon.ir/zavosh