رصدشامگاهی (33)

دو هلال در یک ماه

گزارش رویت هلال شامگاهی رجب 1436 گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش

تاريخ :یک شنبه30 فروردین /01/1394 برابر با 19/04/2015 و مصادف با 29 جمادی الثانی 1436 ( طبق تقويم رسمي ايران )

محل رصد : تهران _برج رصدی فرهنگسرای بهمن

35:40 N      و  51:26 E

ابزار رصد: دوربين دوچشمي 50*15  و 50*7   و 50*20

وضعيت جوي افق غربی :افق دارای  غبار های رقیق تا 10 درجه

زمان غروب خورشید در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت  19:40:20

زمان غروب خورشید در رصدگاه : در ساعت  19:40:00  در پشت ساختمانها

سن هلال زمان غروب خورشید:  20:12:00

سن هلال زمان رصد: 20:18:00

مکث هلال : 00:48:59

زمان رصد هلال: 19:46:00

ابزار رصد هلال: دوربين دوچشمي 50*20

زمان غروب هلال در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت   20:29:14

نتیجه رصد :: هلال رویت گردید.(چشم مسلح و غیر مسلح )
رصد کنندگان :
آقایان : علیرضا ولی یاری _ سید مهدی بطحایی _ بهرام ابراهیمی _ عباس صادق زاده _ حسین زارعی _ مهدی بهمنی _ مجیدی فر _ محمد گلستانی _ رامین کاشف زاده _ علی موحدی
خانمها : سمیرا جلایری _ پاک دامن _ نرگس محمدی _ حبیبی _ موسوی

شرح گزارش :

این دومین هلال در یک ماه محسوب میگردد . افراد گروه از ساعت 19 کار رصد را شروع کردند ودر 19:46:00 با ابزار و 20:05:00  با چشم غیر مصلح  نیز رویت گردید. همزمان با رصد این هلال رابعی رصد سیاره زهره و سیاره عُطارِد  و مریخ نیز انجام شد.

عکسها بزودی در سایت قرار میگیرد.www.zavoshclub.ir

علیرضا ولی یاری سوینی

دبیر زاوش .

ادامه مطلب...

گزارش رویت هلال شامگاهی جمادی الثانی 1436 گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش

تاريخ : شنبه 1 فروردین /01/1394 برابر با 21/3/2015 و مصادف با 30 جمادی الاولی 1436 ( طبق تقويم رسمي ايران )


محل رصد : تهران _ضلع شرقی بوستان ولایت

35:40 N      و  51:26 E

ابزار رصد: دوربين دوچشمي 50*15  و 70*15

وضعيت جوي افق غربی :سراسر افق و آسمان  دارای  ابر های غلیظ  و رقیق

زمان غروب خورشید در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت  18:16:21

زمان غروب خورشید در رصدگاه : در ساعت  18:17:00  در افق

سن هلال زمان غروب خورشید:  29:09:00

مکث هلال : 01:20:15

زمان غروب هلال در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت   19:36:36

نتیجه رصد :: هلال رویت نگردید.
رصد کنندگان :
آقایان : علیرضا ولی یاری _ پیمان الوند _ عباس صادق زاده _ حسنین ولی یاری
خانمها : زیبا نوروزی_ سمیه محمودی _ سمیرا جلایری

 

شرح گزارش :

افراد گروه در اولین روز سال جدید شمسی و به عنوان اولین برنامه زاوش از ساعت 18 کار رصد را شروع کردند و با وجود هوای ابری تلاش شد تا هلال از لابلای ابرها در موقعیت مناسب شکار شود اما نشد که نشد! وتنها رصد سیاره زهره پایان بخش این رصد بود .

عکسها بزودی در سایت قرار میگیرد.www.zavoshclub.ir

دبیر زاوش علیرضا ولی یاری سوینی

ادامه مطلب...

گزارش رویت هلال شامگاهی ربیع الثانی 1436 گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش

 

تاريخ :چهار شنبه 2 بهمن /11/1393 برابر با 21/01/2015 و مصادف با 29 ربیع الاول 1436 ( طبق تقويم رسمي ايران )


محل رصد : تهران _برج رصدی فرهنگسرای بهمن

35:40 N      و  51:26 E

ابزار رصد: دوربين دوچشمي 50*15  و 80*20   و 50*20

وضعيت جوي افق غربی :افق دارای  ابر ها رقیق تا 10 درجه

زمان غروب خورشید در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت  17:19:49

زمان غروب خورشید در رصدگاه : در ساعت  17:20:00  درپشت ابر

سن هلال زمان غروب خورشید:  24:35:00

سن هلال زمان رصد: 24:38:00

مکث هلال : 01:16:15

زمان رصد هلال: 17:22:00

ابزار رصد هلال: دوربين دوچشمي 80*20

زمان غروب هلال در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت   18:36:04

نتیجه رصد :: هلال رویت گردید.(چشم مسلح و غیر مسلح )
رصد کنندگان :
آقایان : علیرضا ولی یاری _ سید مهدی بطحایی _ بهرام ابراهیمی _ عباس صادق زاده _ امید داد خواه
خانمها : سمیرا جلایری _ زهرا نظری

شرح گزارش :

افراد گروه از ساعت 17 کار رصد را شروع کردند ودر 17:22:00 با ابزار و بلافاصله با چشم غیر مصلح  نیز رویت گردید. همزمان با رصد این هلال خجالتی رصد سیاره زهره و سیاره عُطارِد نیز انجام شد( البته بدون ابزار)

عکسها بزودی در سایت قرار میگیرد.www.zavoshclub.ir

علیرضا ولی یاری سوینی

دبیر زاوش .

ادامه مطلب...

گزارش رویت هلال شامگاهی ربیع الاول 1436 گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش

تاريخ : سه شنبه 2 دی /10/1393 برابر با 23/12/2014 و مصادف با 30 صفر 1436 ( طبق تقويم رسمي ايران )


محل رصد : تهران _بوستان بزرگ ولایت

35:40 N      و  51:26 E

ابزار رصد: دوربين دوچشمي 50*15

وضعيت جوي افق غربی :افق دارای  ابر ضخیم که رفته رفته افرایش میافت و غبار خیلی رقیق اندازه 3 درجه و سرد !!!

زمان غروب خورشید در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت  16:55:33

زمان غروب خورشید در رصدگاه : در ساعت  16:35:00  درپشت ابر

سن هلال زمان غروب خورشید:  35:50:00

سن هلال زمان رصد: 35:35:00

مکث هلال : 01:45:23

زمان رصد هلال: 16:40:00

ابزار رصد هلال: دوربين دوچشمي 50*15

زمان غروب هلال در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت   18:40:57

نتیجه رصد :: هلال رویت گردید.(چشم مسلح و غیر مسلح )
رصد کنندگان :
آقایان : علیرضا ولی یاری _ سید مهدی بطحایی _ حسین زارعی _ عباس صادق زاده
خانمها :

شرح گزارش :در ابتدا آقای زارعی هلال را 16:40 با دوربین رصد کردند و بقیه هم با دوربین و با چشم غیر مسلح هلال را رویت نمودند.

علیرضا ولی یاری سوینی

دبیر زاوش .

ادامه مطلب...

گزارش رویت هلال شامگاهی ذی الحجه 1435 گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش

تاريخ : پنج شنبه 3 مهر 3/7/1393 برابر با 25/9/2014 و مصادف با 29 ذی القعده 1435 ( طبق تقويم رسمي ايران )
محل رصد : تهران _فرهنگسرای بهمن _برج رصدی فرهنگسرا

35:40 N      و  51:26 E

ابزار رصد: دوربين دوچشمي 50*15   و دوربين دوچشمي 50*20

وضعيت جوي افق غربی : ابر های پراکنده در افق، دود ناشی از بوستان ولایت، غبار 4 درجه ای در سرتا سر افق شهر تهران

زمان غروب خورشید در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت  17:57:15

زمان غروب خورشید(ظاهری) در رصدگاه :-----

سن هلال زمان غروب خورشید:  32:14:00

مکث هلال : 00:34:09

زمان غروب هلال در رصدگاه ( طبق محاسبه ) : در ساعت   18:31:23

نتیجه رصد :: هلال رویت نگردید.
رصد کنندگان :
آقایان : حسین زارعی _ عباس صادق زاده _ رامین کاشف زاده _پیمان الوند _ بهمنی و دوست خوبشون

و تعدادی از مسئولین فرهنگسرای بهمن ( آقای رباطی و ....)

شرح گزارش :

اعضای گروه رویت هلال باشگاه نجوم زاوش وابسته به فرهنگسرای بهمن اقدام به رصد کردند ..قبل ازغروب خورشید اقدام به رصد شد.اما با افق مملو از غبار مواجه شدند . دود ناشی از عملیات عجیب و غریب بوستان ولایت نیز مزید بر علت بود که در عکس های آقای زارعی کاملا مشخص است ، تلاش گروه برای رصد هلال نتیجه ای نداشت و هلال رویت نشد.و این برای چهارمین ماه متوالیست که هلالی در سبد زاوش قرار نگرفت.

((توضیح خود بنده در این رصد حضور نداشتم))

عکس ها و گزارش های مفصل تر را در سایت زاوش (zavoshclub.ir) ملاحظه فرمائید.

علیرضا ولی یاری سوینی

دبیر زاوش       .

ادامه مطلب...
صفحه1 از3

  کانون نجوم زاوش در یک نگاه

    باشگاه نجوم کانون علوم در فرهنگسرای بهمن از سال 1379 با تشکیل کلاسهای آموزشی در دوره های مقدماتی و متوسطه برای گروههای سِنّی مختلف شروع به کار نمود. فعالیت رشته نجوم از همان سال 1379 به دبیری آقای مهندس عتیقی شروع شد و از ابتدای نیمه دوم سال 1381 با فراخوانی دوباره اعضاء، باشگاه شکل گرفت و از اواخر سال 1381 با نام «باشگاه نجوم زاوُش» رسمیت بیشتری یافت، و بیش ازگذشته با جدیت تمام به برنامه های نجومی پرداخت. چنانچه تا کنون 23 نشست علمی در زمینه های مختلف علم نجوم برگزارکرده است.   از سال  1384هم باشگاه نجوم به دبیری بنده مرحله جدیدی را شروع کرده است. و اکنون یکی ازفعالترین باشگاههاست. اما در این بین با برگزیدن اهدافی  بر آنست که روح جستجوگری در افرادعلاقه مند به نجوم اغناء شود و مسیر زندگی عادی تنوع بیشتری یابد.  

  دبیر کانون نجوم زاوش

  علیرضا ولیاری

  فعالیت های کانون

  از جمله خدماتی که در کانون نجوم زاوش ارائه می گردد،می توان به جلسات هفتگی اشاره نمود که روز یکشنبه هر هفته برگزارمیگردد. و برگزاری نشستهای علمی رصد رویدادهای نجومی "کسوف،گذر سیارات..." اجرای شب های رصدی برگزارنمودن شامگاه های رصدی رصد هلالهای ماه های قمری بر روی برج نجومی و...   

  علیرضا  ولی یاری

  yon.ir/zavosh